—  Νοσηλευτική κάλυψη  —

Η νοσηλευτική αποτελεί σύνθεση επιστημονικών γνώσεων, τεχνικών εφαρμογών και ανθρωπιστικής συμπεριφοράς και ιδιαίτερα στο χώρο της ψυχικής υγείας ο οποίος είναι πιο απαιτητικός και ευαίσθητος. Για το λόγο αυτό η επιλογή του νοσηλευτικού προσωπικού έχει γίνει με βάση αυστηρά κριτήρια στοχεύοντας στην παροχή υψηλού επιπέδου νοσηλευτικής φροντίδας προς τους ασθενείς.

Η οργάνωση του νοσηλευτικού προσωπικού έγινε με βάση μελέτες και δεδομένα που προέρχονται από παρόμοιες ευρωπαϊκές μονάδες υγείας. Από την ίδια φιλοσοφία προκύπτει και η επιδίωξη συνεχούς εκπαιδευτικής κατάρτισης και επαγγελματικής προόδου.

Ο νοσηλευτής αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ του νοσηλευόμενου και της υπόλοιπης θεραπευτικής ομάδας. Έργο του νοσηλευτικού προσωπικού είναι να συνεργάζεται με το υπόλοιπο επιστημονικό προσωπικό συμβάλλοντας έτσι στην παροχή ολιστικής φροντίδας αξιοποιώντας το νοσηλευτικό θεραπευτικό συνεχές (24ωρη νοσηλευτική βάρδια).

Η φροντίδα των ασθενών καλύπτεται αυστηρά και μόνο από το νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής γεγονός που καθιστά περιττή την παρουσία «αποκλειστικών αδελφών».

© 2007 Ψυχιατρική κλινική "Αγία Αικατερίνη"
Εξοχή Θεσσαλονίκης
Τηλ. 2310 359 450 - Fax. 2310 359 451
 
 
www.agiaaikaterini.gr Web