—  Διοικητική υποστήριξη  —

Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες υποστηρίζονται από μια αποτελεσματική διοικητική δομή. Το διοικητικό προσωπικό διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα της προσφερόμενης περίθαλψης τόσο με μια σειρά εκσυγχρονισμένων μεθόδων και συστημάτων, όπως το υπερσύγχρονο και ολοκληρωμένο σύστημα μηχανοργάνωσης,  όσο και με την επάρκεια της άριστης κατάρτισής του.

Τέλος, το διοικητικό τμήμα σέβεται τις πολιτικές και τους κανόνες που διέπουν το ιατρικό απόρρητο και διασφαλίζει τα προσωπικά δεδομένα των νοσηλευόμενων.

© 2007 Ψυχιατρική κλινική "Αγία Αικατερίνη"
Εξοχή Θεσσαλονίκης
Τηλ. 2310 359 450 - Fax. 2310 359 451
 
 
www.agiaaikaterini.gr Web